OKFON
Magyar English


CÉGBEMUTATÁS - CÉGADATOK

 

AZ OKFON KÖZBESZERZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ZRt. ALAPÍTÁSA

Az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 1999. év végén 8 tulajdonos alapította, 22,8 M Ft alaptőkével. 2004. évtől a cég két vezetője a részvények több mint 90%-ának tulajdonával rendelkezik.
Az alapítást követően folyamatosan növekedett a társaság alkalmazottainak létszáma, dinamikusan bővült a megrendelői kör, és a társaság működése, gazdálkodása, pénzügyi helyzete rövid időn belül kiegyensúlyozottá, stabillá vált.

A cég jelenlegi – korszerű, saját tulajdonú – székhelyére, az angyalföldi Gömb utcában lévő irodáiba 2003. évben költözött.
2005. év során az OKFON ZRt. jegyzett tőkéjét 45,6 M Ft-ra emeltük.

 

 

CÉGADATOK

Az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. 1999. szeptember 21-én benyújtott cégbejegyzési kérelmére a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság végzésében elrendelte az OKFON ZRt. bejegyzését, a Cg. 01-10-044178 számú cégjegyzékbe 1999. november 23-i bejegyzési dátummal.

A cég székhelye és postacíme:                   1139 Budapest, Gömb utca 33. I. emelet

Telefonszám:                                                  412-2460
Faxszám:                                                        412-2468, 412-2469
E-mail cím:                                                       info@okfon.hu
Honlap:                                                            www.okfon.hu

Jegyzett tőke:                                                  45.600.000.- Ft
Saját tőke:                                                       231.000.000.- Ft (2009. évi adat)

Cég fő tevékenysége:                                    70.22’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
A Részvénytársaság működési módja:          zártkörű

A cég adószáma:                                           11906429-2-51
Bankszámlaszáma:                                         MKB 10300002-20105358-00003285

 

 

AZ OKFON ZRt. TEVÉKENYSÉGE

A társaság fő tevékenysége:
70.22’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

A társaság tevékenysége kifejezetten a mindenkor hatályos KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY gyakorlati alkalmazására irányul, a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítását, illetve – egyedi esetekben – közbeszerzési eljárásokra benyújtandó pályázatok összeállítását végezzük. A társaság bevételeinek döntő hányada is ezen feladatok végzéséből származik.

A társaság tevékenységi körébe tartozik továbbá:

  • a közbeszerzési törvényhez kapcsolódó, ill. a speciális beszerzések eljárásait szabályozó kormányrendeletek alkalmazása;
  • a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó szervezetek beszerzéseinek – pályáztatás útján történő – bonyolítása;
  • elektronikus árlejtések előkészítése és gyakorlati lebonyolítása;
  • beszerzési rendszerek működtetése, kialakítása, az ilyen rendszerek vizsgálata; szakmai véleményezése, ill. javaslatok kidolgozása;
  • különféle intézmények beszerzési szabályzatainak elkészítése;
  • oktatási és konzultációs tevékenység.

A társaság tevékenységét – a beszerzési tanácsadást, a közbeszerzési eljárások lebonyolítására vonatkozó megbízásokat – helyrajzi kötöttség nélkül végzi (tevékenységünk országos lefedettségű), ugyanakkor legfontosabb megbízóink a központi államigazgatási szervek és intézményeik, de több vidéki önkormányzat, költségvetési intézmény, sőt külföldi megbízó is található megrendelőink között.