OKFON
Magyar English

  

MINŐSÉGPOLITIKA

Az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosai, cégvezetése és alkalmazottai elkötelezték magukat arra, hogy a közbeszerzések terén az állam akaratának, a törvény szellemének, a széles közvélemény jogos elvárásainak megfelelően, az adófizetők forintjainak hatékony felhasználását eredményező beszerzési folyamat résztvevőiként, törvényesen és megbízóink igényének magas fokon eleget téve végezzék üzletviteli közbeszerzési tanácsadói tevékenységüket.

 MINŐSÉGPOLITIKÁNK ALAPVETŐ CÉLJAI:

  • Tevékenységünket hiba nélkül végezzük
  • Üzleti tevékenységünk alapját a KÖZBESZERZÉSEKRŐL szóló hatályos törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok gyakorlati alkalmazása képezi. Amennyiben hibát követnének el annak a törvény előírásai szerint jogi, anyagi és végső soron erkölcsi következményeit (megbízási szerződéseink feltételei szerint is) viselnünk kellene. Ezért ki kell zárnunk a „hibázás” lehetőségét.
  • A tanácsadói piac élvonalához kell tartoznunk.
  • Az üzletviteli tanácsadás e speciális, általunk végzett (köz)beszerzési területén helyzeti előnyünk – mely az államigazgatási tapasztalatainkon, a nagyon nagy számú közbeszerzési eljárás gyakorlati lefolytatásán és az állami beszerzési rendszer szabályozásában való közreműködésünkön alapul – megtartása, megőrzése és megerősítése a célunk.
  • Minőségpolitikánk kiemelt eleme a vevő igényeinek magas fokú kielégítése és továbbfejlesztése, a közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó közgazdasági, műszaki és jogi ismeretek elmélyült elsajátítása, a munkatársak felkészítése és ismereteik készségszintre emelése.
  • Megbízóink érdekeinek – a törvény adta kereteken belül –maradéktalan képviselete

A hatékony és szakszerű működés érdekében társaságunk 2001. évtől bevezette és működteti az MSZ EN ISO 9001 szabvány előírásai szerinti felépített minőségirányítási, majd az MSZ ISO IEC 27001 szabvány szerinti információbiztonsági rendszerrel kiegészített Integrált Irányítási Rendszerét, mely kifejezetten üzleti tanácsadásra, beszerzési és közbeszerzési feladatok támogatására és lebonyolítására irányul.

Szakmai hozzáértésünk biztosítja Megbízóink részére:

  • az eljárás (pályázat) eredményes lebonyolítását – Legyen nyertes!
  • a gazdaságos (hatékony) beszerzést eredményező eljárást – A legjobb pályázat kiválasztása!
  • a Megbízóink igényei szerint kötött szállítási szerződés a nyertes pályázóval – Garancia a "jó teljesítésre"!
  • jogorvoslati eljárás esetén Megbízónk – mint Ajánlatkérő – nem marasztalható el. Erre szakmai és anyagi garanciavállalásunk, továbbá kötelező felelősségbiztosításunk a garancia!

 Az ilyen feltételekkel lefolytatott közbeszerzési eljárásaink biztosítják a vevői megelégedettséget, melynek legfontosabb eredménye, hogy a következő feladattal is a részvénytársaságunkat bízzák meg.