OKFON
Magyar English

 

AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK

 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy cégünk kifejezetten ügyel az összeférhetetlenség írott és íratlan szabályainak betartására. Éppen ezért nem vállalunk olyan megbízást, amely témakörben előfordulhat az, hogy a későbbiek során ajánlatkérői oldalon tanácsadóként cégünk szerepelhet. Erre tekintettel csak nagyon szűk területen tudunk az ajánlattevők rendelkezésére állni.

 

A közbeszerzési ajánlatok összeállítása során vállaljuk:

  • a felhívás és dokumentáció előzetes átvizsgálását, esetleges kérdések megfogalmazásában való közreműködést;
  • ellenőrző (check list) készítését a beszerzendő és benyújtandó dokumentumokról;
  • a szükséges, előírt nyilatkozatok elkészítését;
  • az idegen nyelvű anyagok fordítását, fordíttatását;
  • az ajánlattevő által beszerzett, elkészített dokumentumok ellenőrzését,
  • az értékelési szempontrendszer alapján javaslattétel, a legkedvezőbb ajánlat megtételéhez,
  • az ajánlat komplett összeállítását, másolását, csomagolását.